Činnosť


Spoločnosť sa zaoberá:

  • výrobou a distribúciou laserov,
  • zlepšovaním technických vlastností laserov,
  • testovaním laserov z hľadiska využiteľnosti v praxi,

V súčasnosti distribuuje a vyvíja prototypy laserov s charakteristikami:

  • CO2 frakcňý laser, vlnová dĺžka 10600 nm, 115 mJ, 30W, využívaný v dermatológií na odstraňovanie kožnych výrastkov
  • Q-Switched Nd:YAG Laser, vlnová dĺžka 532 nm & 1064 nm, 500 mJ- 3500 mJ, využívaný v dermatológií na odstraňovanie a reguláciu pigmentácií
  • Lon Pulsed Nd:YAG Laser, vlnová dĺžka 1064 nm & 1320 nm, max energia 100J/30J, využívaný v dermatológií na odstraňovanie a reguláciu cievnych lézií a telegienktázií

Predmetom inovácie je čítacie zariadenie „Black Box“ ak o prototyp s cieľom eliminácie zdravotných rizík spojených s potencionálnym odstránením najnebezpečnejšej formy rakoviny kože – kožného melanómu. V rámci projektu bude inovácia už vyskúmaných laserových technológií spočívať v zlepšení jeho technických vlastností a obohatení lasera o toto voľne integrovateľné čítacie zariadenie tzv. „Black Box“ s cieľom eliminácie zdravotných rizík spojených s potencionálnym odstránením najnebezpečnejšej formy rakoviny kože – kožného melanómu. Zariadenie „Black Box“ bude možné integrovať v zásade do akéhokoľvek lasera dostupného na medzinárodnom a európskom trhu ako aj do zariadení vyvíjaných a vyrábaných žiadateľom.

Na trhu dnes nie je dostupné takéto alebo porovnateľné zariadenie integrovateľné do laserových systémov ako platforma, preto spoločnosť MM MEDICAL s. r. o. očakáva širokú uplatniteľnosť produktu ako aj vysoký dopyt po takomto zariadení.

Komparatívnou výhodou je najmä to, že diagnostický systém „Black Box“ zvýši uplatniteľnosť laserovej medicíny a lekárska prax bude pri laserovej medicíne siahať po takomto zariadení pre to, aby zrýchlili a najmä zefektívnili tento zákrok. Obdobný produkt nemá v ponuke ani žiadateľ, je to inovácia, ktorej potrebu objavila spoločnosť MM MEDICAL s. r. o., ako nevyhnutnú súčasť pre efektívnejšie rozšírenie aj jeho ďalších laserových produktov, ktoré distribuuje alebo vyrába.